U wilt ons uw samenwerkingsaanvraag opsturen? Gelieve de volgende velden allemaal in te vullen en ons uw antwoorden via e-mail door te sturen.


Uw bedrijf :

Na ontvangst van al deze informatie zullen wij zeker gevolg geven aan uw aanvraag.

*Uw persoonsgegevens worden verzameld door de MIVB die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, overeenkomstig haar privacyverklaring die beschikbaar is onder deze link to view our policy. in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met als enige doel de behandeling van uw verzoek tot sluiting van een samenwerkingsovereenkomst met de MIVB. Uw persoonlijke gegevens worden beheerd op de wettelijke basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Uw persoonlijke gegevens worden gedurende de verwerkingsperiode van uw samenwerkingsaanvraag bewaard en, in voorkomend geval, gedurende de looptijd van de overeenkomst die met de MIVB zou worden afgesloten, te verhogen in dit geval met de wettelijke verjaringstermijn bij vorderingen uit overeenkomst. Uw persoonlijke gegevens worden enkel binnen de MIVB verwerkt en zullen niet aan derden worden meegedeeld of verkocht. Het recht op rectificatie wordt bij b2b@mivb.brussels uitgeoefend. In geval van betwisting of beroep op een ander recht, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer op dpo@stib.brussels